Nikita Khrushchev
WordNet

noun


(1)   Soviet statesman and premier who denounced Stalin (1894-1971)
 
x
OK