Blue Ridge Mountains
WordNet

noun


(1)   A range of the Appalachians extending from southern Pennsylvania to northern Georgia
 
x
OK