Idee Fixe
Encyclopedia

Idée Fixe I

 1. "Sieroctwo" - 8:48 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 2. "QSS I (Pytanie o naszą skromność)" - 3:04 (instrumental)
 3. "Larwa (Wszechcywilizacji społeczny blues)" - 7:27 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 4. "Moja piosenka" - 6:49 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 5. "W poszukiwaniu źródła" - 2:38 (instrumental)
 6. "Chłodna ironia przemijających pejzaży" - 13:03 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 7. "Straceńcy (Z wypraw nie tylko krzyżowych)" - 1:26 (instrumental)
 8. "Laur dojrzały" - 5:25 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)

Idée Fixe II

 1. "Larwa (2)" - 7:22 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 2. "Idącej kupić talerz pani M." - 5:15 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 3. "Białe góry" - 9:35 (instrumental)
 4. "Legenda scytyjska" - 3:27 (instrumental)
 5. "QSS II" - 2:45 (instrumental)
 6. "Twarzą do Słońca" - 7:09 (instrumental)
 7. "Credo" - 8:21 (lyrics Cyprian Kamil Norwid)
 8. "Proroctwo Wernyhory" - 0:32 (instrumental)
 9. "Spotkanie Leona i Salomei" - 0:46 (instrumental)
 10. "W obozie ukraińskim" - 1:31 (instrumental)
 11. "Zazdrość Semenki" - 0:34 (instrumental)
 12. "Przybycie regimentu" - 0:55 (instrumental)
 13. "Defilada" - 0:52 (instrumental)
 14. "Mazurek weselny" - 1:09 (instrumental)
 15. "Pieśń Wernyhory" - 5:43 (lyrics Juliusz Słowacki)

Tracks from 8 to 15 are from play "Sen srebrny Salomei".
The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK