Gurie Grosu
Encyclopedia
Gurie Grosu was a Bessarabia
Bessarabia
Bessarabia is a historical term for the geographic region in Eastern Europe bounded by the Dniester River on the east and the Prut River on the west....

n priest and the first Metropolitan of Bessarabia.

Biography

Gurie Grosu was born on January 1, 1877 in Nimoreni
Nimoreni
Nimoreni is a commune in Ialoveni district, Moldova. It is composed of a single village, Nimoreni....

 and died on November 14, 1943 in Bucharest
Bucharest
Bucharest is the capital municipality, cultural, industrial, and financial centre of Romania. It is the largest city in Romania, located in the southeast of the country, at , and lies on the banks of the Dâmbovița River....

. He was the first Metropolitan of Bessarabia.

Works

 • Carte de învăţătură despre legea lui Dumnezeu alcătuită după mai multe manuale ruseşti, Chişinău, 1908,
 • Bucoavnă moldovenească. Chişinău, 1909;
 • Abecedar
  Abecedar
  The Abecedar was a school book first published in Athens, Greece in 1925. The book became the subject of controversy with Bulgaria and Serbia when cited by Greece as proof it had fulfilled its international obligations towards Slavic-speaking minority, because it had been printed in the Latin...

   moldovenesc
  Chişinău, 1917, (în colaborare; ed. a II-a şi a III-A,cu litere latine, în 1918, ed. a VII-a în 1922),
 • Rugăciune şi lămurirea lor, Chişinău, 1920, 44 p.;
 • Despre omul “trupesc", “sufletesc" şi “duhovnicesc". Chişinău, 1924,
 • Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, Chişinău, 1924, (şi alte ediţii);
 • Slujirea lui Dumnezeu a unui preot bun, după Părintele loan de Cronstadt, Chişinău, 1925,

External links

Personalităţi marcante ale neamului - Gurie Grosu , proiectul Moldova lui Ştefan
The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK