Elzbieta Dzikowska
Encyclopedia
Elżbieta Dzikowska - Polish
Poland
Poland , officially the Republic of Poland , is a country in Central Europe bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north...

 art historian, sinologist
Sinology
Sinology in general use is the study of China and things related to China, but, especially in the American academic context, refers more strictly to the study of classical language and literature, and the philological approach...

, explorer, director and operator of documentary films, the author of many books, television programs, radio broadcasts, articles and exhibitions of contemporary art.

Along with her husband, Tony Halik
Tony Halik
Tony Halik, real name: Mieczysław Antoni Sędzimir Halik was a Polish traveller and explorer.Halik was born in Toruń, Poland....

, has made about 300 documentary films all over the world for the Polish Television and hosted a popular travel television programme Pieprz i wanilia (Pepper and vanilla).

Books by Elżbieta Dzikowska

 • Niełatwo być Indianinem, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1976, seria: "Kontynenty"
 • Limańskie ABC, Wydawnictwo Iskry, 1982, ISBN 83-207-0253-4
 • Tropem złota , Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970
 • Hombre, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973
 • Vilcabamba - ostatnia stolica Inków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979
 • Czarownicy, Dom Słowa Polskiego, 1991, ISBN 83-207-0487-1
 • Polacy w sztuce świata, Rosikon Press, 2001, ISBN 83-911163-9-5 (książka wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek tytułem Najpiękniejszej Książki Roku 2000, Nagroda Główna w Konkursie Edycja oraz Nagroda Główna w Plebiscycie Dziennikarzy na Najpiękniejszą Książkę)
 • Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, tom 1, Rosikon Press, 2004, ISBN 83-88848-13-5
 • Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, tom 2, Rosikon Press, 2005, ISBN 83-88848-22-4 (nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera za najlepszą książkę podróżniczą 2005 roku)
 • Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, tom 3, Rosikon Press, 2006, ISBN 83-88848-34-8
 • W Sztuce Świata. Polscy artyści, Rosikon Press, 2005, ISBN 83-88848-27-5
 • Panek-Gielniak. Życie. Przyjaźń. Sztuka. Korespondencja 1962-1972, Biblioteka Narodowa, 2005, ISBN 83-7009-588-7 (z Wiesławą Wierzchowską)
 • Uśmiech świata, Rosikon Press, 2006, ISBN 83-88848-44-5
 • Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!Południowy zachód, Rosikon Press, 2009, ISBN 978-83-88848-69-8
 • Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!Północny zachód, Rosikon Press, 2009, ISBN 978-83-88848-70-4
 • Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!Północny wschód, Rosikon Press, 2009, ISBN 978-83-88848-72-8
 • Groch i kapusta. Podróżuj po Polsce!Południowy wschód , Rosikon Press, 2009, ISBN 978-83-88848-71-1

Gallery of photos

External links

The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK