Sapotaceae
WordNet

noun


(1)   Tropical trees or shrubs with milky juice and often edible fleshy fruit
 
x
OK