Edith Wharton
WordNet

noun


(1)   United States novelist (1862-1937)
 
x
OK