Bette Davis
WordNet

noun


(1)   United States film actress (1908-1989)
 
x
OK