Armenian language
WordNet

noun


(1)   The Indo-European language spoken predominantly in Armenia
 
x
OK